Žaloba podaná dne 2. dubna 2012 – ZZ a ZZ v. Komise

(Věc F-44/12)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: ZZ a ZZ (zástupci: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal a S. Orlandi, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení návrhů na převod nároků na důchod nabytých před nástupem do služebního poměru u Komise na základě vypočtu vycházejícího z nových obecných prováděcích pravidel (OPP), která nabyla účinnosti po podání žádostí žalobců o převod.

Návrhová žádání žalobců

Zrušit rozhodnutí o zamítnutí stížností žalobců směřujících k uplatnění OPP a diskotních sazeb platných v okamžiku podání jejich žádostí o převod jejich nároků na důchod;

v případě potřeby zrušit rozhodnutí týkající se výpočtu započtení nároků na důchod nabytých před jejich nástupem do služebního poměru u Komise;

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.