Sag anlagt den 16. november 2012 - ZZ mod Kommissionen

(Sag F-140/12)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokat R. Duta)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af afslaget på den genfremsatte begæring, som sagsøgeren indgav til Kommissionen, om adgang til nogle spørgsmål, som sagsøgeren blev stillet i forbindelse med stopprøve-proceduren ved den almindelige udvælgelsesprøve EPSO/AD/230-231/12.

Sagsøgerens påstande

Kommissionens afgørelse om afslag på den af sagsøgeren indgivne genfremsatte begæring om adgang til dokumenter annulleres.

Om fornødent og navnlig for så vidt som deres karakter af afgørelser godtgøres, annulleres EPSO's afgørelser af 20. juli 2012, hvorved sagsøgeren blev nægtet fremsendelse af syv af de spørgsmål, som var genstand for stopprøve-fasen i forbindelse med den eksterne udvælgelsesprøve EPSO/AD/230-231.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________