Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 4 mai 2016 - Bouvret/Comisia

(Cauza F-42/12)1

[Funcție publică – Funcționari – Agenți contractuali – Pensii – Articolul 11 alineatul (2) din anexa VIII la statut – Drepturi de pensie dobândite înainte de intrarea în serviciul Uniunii în temeiul unui sistem național de pensii – Transfer în sistemul de pensii al Uniunii – Propunere de aplicare a unui spor la anii de plată a contribuțiilor, întemeiată pe noi dispoziții generale de punere în aplicare – Excepția inadmisibilității – Noțiunea de act cauzator de prejudicii – Articolul 83 din Regulamentul de procedură]

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Florence Bouvret (Bruxelles, Belgia) (reprezentanți: inițial D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal și S. Orlandi, avocați, ulterior D. de Abreu Caldas, J.-N. Louis și S. Orlandi, avocați, și, în cele din urmă, J.-N. Louis, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: inițial D. Martin și J. Baquero Cruz, agenți, ulterior J. Currall și G. Gattinara, agenți, ulterior G. Gattinara, agent, și, în cele din urmă, G. Gattinara și F. Simonetti, agenți)

Obiectul

Cerere de anulare a propunerilor de transfer al drepturilor de pensie dobândite înainte de intrarea în serviciul Comisiei pe baza calculului care ia în considerare noile DGA care au intrat în vigoare după cererea de transfer formulată de reclamantă

Dispozitivul

Respinge acțiunea ca inadmisibilă.

Doamna Florence Bouvret suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligată să suporte cheltuielile de judecată efectuate de Comisia Europeană.

____________

1 JO C 184, 23.6.2012, p. 25.