Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tad-29 ta’ April 2016 – Sommier vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-40/13) 1

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Il-president tal-Ewwel Awla ordna t-tħassir tal-kawża.

____________

1    ĠU C 207, 20.07.13, p. 60.