9. septembril 2010 esitatud hagi - Kimman versus komisjon

(kohtuasi F-74/10)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Eugène Emile Kimman (Overijse, Belgia) (esindaja: advokaat L. Levi)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Hagejale 2008. aasta kohta koostatud hindamisaruande tühistamise nõue.

Hageja(te) nõuded

tühistada hagejale 2008. aasta kohta koostatud hindamisaruanne;

mõista kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt.

____________