Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Supremo Tribunal Administrativo (Portugalsko) dne 1. dubna 2021 – Autoridade Tributária e Aduaneira v. DSR – Montagem e Manutenção de Ascensores e Escadas Rolantes SA

(Věc C-218/21)

Jednací jazyk: portugalština

Předkládající soud

Supremo Tribunal Administrativo

Účastnice původního řízení

Navrhovatel: Autoridade Tributária e Aduaneira

Odpůrkyně: DSR – Montagem e Manutenção de Ascensores e Escadas Rolantes SA

Předběžné otázky

Je použití bodu 2.27 seznamu I, který je přílohou zákona o DPH, v tom smyslu, že zahrnuje opravu a údržbu výtahů uskutečněných podnikem, na který se vztahují […] skutečnosti, a že vede k uplatnění snížené sazby DPH, v souladu s právem Evropské unie, zejména s přílohou IV [šesté] směrnice o DPH1 ?

Je použití tohoto ustanovení zákona o DPH, které zohledňuje i jiná ustanovení vnitrostátního práva – článek 1207, čl. 204 odst. 1 písm. [e)] a odst. 3 a čl. 1421 odst. 2 písm. [b)] občanského zákoníku (ustanovení týkající se pojmů smlouvy o dílo a nemovitosti, a předpokladu, že výtah je společnou částí budov, které jsou ve spoluvlastnictví), v souladu s právem Společenství, zejména s přílohou IV šesté směrnice o DPH?

____________

1 Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. 2006, L 347, s. 1).