Sodba Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 17. februarja 2009 - Liotti proti Komisiji

(Zadeva F-38/08)1

(Javni uslužbenci - Uradniki - Ocenjevanje - Poročilo o kariernem napredovanju - Vmesno vrednotenje za leto 2006 - Ocenjevalna pravila, ki jih uporabljajo ocenjevalci)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Amerigo Liotti (Senningerberg, Luksemburg) (zastopnik: F. Frabetti, zastopnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: B. Eggers in K. Herrmann, zastopnika)

Predmet zadeve

Razglasitev ničnosti poročila o kariernem napredovanju tožeče stranke za leto 2006.

Izrek sodbe

Poročilo o kariernem napredovanju A. Liottija za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2006 se razglasi za nično.

Komisiji Evropskih skupnosti se naloži plačilo stroškov.

____________

1 - UL C 158, 21.6.2008, str. 26.