Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 30 april 2014 – López Cejudo mot kommissionen

(Mål F-28/13)(1 )

(Personalmål – Utredning av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) – Dagtraktamente – Artikel 10 i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna – Återbetalning av felaktigt utbetalda belopp – Avdrag på lönen – Artikel 85 i tjänsteföreskrifterna – Uppsåt att vilseleda administrationen – Rimlig frist)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: José Manuel López Cejudo (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten É. Boigelot)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: J. Currall och C. Ehrbar)

Saken

Ansökan om ogiltigförklaring av besluten att göra flera avdrag på sökandens lön för månaderna juni–oktober 2012.

Domslut

Talan ogillas.

José Manuel López Cejudo ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader.

____________

____________

(1 ) EUT C 207, 20.7.2013, s. 57.