Kanne 5.10.2010 - Ashbrook ym. v. komissio

(Asia F-99/10)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: Ashbrook ym. (Luxemburg, Luxemburg) (edustajat: asianajajat B. Cortese, C. Cortese ja F. Spitaleri)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Vastaajan niiden päätösten kumoaminen, jotka on toistettu kantajien palkkalaskelmissa ja joka koskee heidän kuukausipalkkojensa mukautuksen rajoittamista vuoden 2009 heinäkuusta lukien 1,85 prosentin korotukseen 23.12.2009 annettuun neuvoston asetukseen (EU, Euratom) N:o 1296/2009 perustuvan virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen ja eläkkeiden vuotuisen mukautuksen yhteydessä sekä vahingonkorvausvaatimus

Vaatimukset

On kumottava komission päätökset, jotka ovat nähtävissä heidän tammikuun 2010 palkkalaskelmissaan ja sitä seuraavissa palkkalaskelmissa sekä heidän vuoden 2009 viivästyneitä saatavia koskevissa laskelmissaan, siltä osin kuin niissä sovelletaan 1,85 prosentin suuruista mukautusta 3,7 prosentin sijasta

Komissio on velvoitettava suorittamaan asetuksen N:o 1296/09 mukaisesti tässä asiassa annettavan tuomion julistamispäivään saakka maksettujen palkkojen ja niiden palkkojen välinen erotus, jotka olisi pitänyt maksaa, jos mukautus olisi laskettu oikein, korkoineen, joka lasketaan Euroopan keskuspankin perusrahoitusoperaatioille asianomaisina ajanjaksoina vahvistaman korkokannan mukaisesti 3,5 prosentilla korotettuna, siitä päivästä lukien, jolloin pääasiassa vaaditut summat erääntyivät.

Komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________