Beroep ingesteld op 28 juli 2011 - ZZ / Commissie

(Zaak F-74/11)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordigers: S. Rodriguez, A. Blot en C. Bernard-Glanz, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van het tot het aangaan van overeenkomsten bevoegd gezag van de Commissie om verzoeksters arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd te beëindigen

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit van het tot het aangaan van overeenkomsten bevoegd gezag van de Commissie om verzoeksters arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd te beëindigen en, voor zover nodig, nietigverklaring van het besluit tot afwijzing van de klacht;

verwijzing van de Commissie in de kosten.

____________