Hotărârea Tribunalului Funcţiei Publice (Camera întâi) din 9 octombrie 2007 - Bellantone/Curtea de Conturi a Comunităţilor Europene

(Cauza F-85/06)1

(Funcţie publică - Funcţionari - Agent temporar numit funcţionar - Preaviz de încetare a contractului de muncă - Indemnizaţie de plecare - Diurnă - Prejudiciu material)

Limba de procedură: franceza

Părţile

Reclamant: Gerardo Bellantone (Luxemburg, Luxemburg) (reprezentanţi: T. Bontinck și J. Feld, avocats)

Pârâtă: Curtea de Conturi a Comunităţilor Europene (reprezentanţi: T. Kennedy, J.-M. Stenier și G. Corstens, agenţi)

Obiectul

Pe de o parte, anularea deciziei secretarului general al Curţii de Conturi din 30 martie 2006 prin care se respinge reclamaţia reclamantului, fost agent temporar numit funcţionar, prin care se solicită plata soldului indemnizaţiei care ţine loc de preaviz complementar, a indemnizaţiei de plecare și a diurnei și, pe de altă parte, o cerere de daune-interese.

Dispozitivul

Respinge acţiunea.

Domnul Bellantone suportă trei sferturi din propriile cheltuieli de judecată.

Curtea de Conturi a Comunităţilor Europene suportă propriile cheltuieli de judecată, precum și un sfert din cheltuielile efectuate de domnul Bellantone.

____________

1 - JO C 237, 30.9.2006, p. 18.