Tožba, vložena 9. februarja 2012 – ZZ in ZZ proti Komisiji

(Zadeva F-18/12)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeči stranki: ZZ in ZZ (zastopniki: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal in S. Orlandi, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti sklepov o prenosu pokojninskih pravic, pridobljenih pred začetkom dela na Komisiji, ki temeljijo na ponovnem izračunu Urada za vodenje in plačevanje posameznih pravic (PMO).

Predloga tožečih strank

Sklepi o razveljavitvi in nadomestitvi predlogov o prenosu pokojninskih pravic tožečih strank v okviru njunega predloga na podlagi člena 11(2) Priloge VIII h Kadrovskim predpisom, ki vsebujejo nov predlog, izračunan na podlagi Splošnih izvedbenih določb (DGE), sprejetih 3. marca 2011, naj se razglasijo za nične;

Komisiji naj se naloži plačilo stroškov.