Sklep Sodišča za uslužbence (tretji senat) z dne 4. maja 2016 – Dun/Komisija

(Zadeva F-131/11)1

(Javni uslužbenci – Začasni uslužbenci – Pokojnine – Člen 11(2) Priloge VIII h Kadrovskim predpisom – Pokojninske pravice, pridobljene pred zaposlitvijo v Uniji, na podlagi nacionalnega pokojninskega sistema – Prenos v pokojninski sistem Unije – Predlog organa za sklepanje pogodb o zaposlitvi za priznanje pokojninske dobe, ki ga zadevna oseba ne sprejme takoj – Novi predlog za priznanje, ki temelji na novih splošnih določbah za izvajanje – Pojem akta, ki poseg v položaj – Očitna nedopustnost – Člen 81 Poslovnika)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Peter Dun (Bruselj, Belgija) (zastopniki: sprva D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal in S. Orlandi, odvetniki, nato D. de Abreu Caldas, J.-N. Louis in S. Orlandi, odvetniki, in nazadnje, J.-N. Louis, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska Komisija (zastopniki: sprva D. Martin in J. Baquero Cruz, agenta, nato J. Currall in G. Gattinara, agenta, nato G. Gattinara, agent, in nazadnje, G. Gattinara in F. Simonetti, agenta)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti odločbe o prenosu pokojninskih pravic, pridobljenih pred zaposlitvijo na Komisiji, na podlagi ponovnega izračuna PMO.

Izrek

1.    Tožba se zavrže kot očitno nedopustna.

2.    Peter Dun nosi svoje stroške in naloži se mu plačilo stroškov Evropske komisije.

____________

1     UL C 65, 3.3.2012, str. 23.