Prasība, kas celta 2009. gada 2. aprīlī - Goddijn/Eiropols

(lieta F-39/09)

Tiesvedības valoda - holandiešu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Jaqueline Goddijn, Breda (Nīderlande) (pārstāvis - P. de Casparis)

Atbildētājs: Eiropas Policijas birojs (Eiropols)

Strīda priekšmets un apraksts

2008. gada 12. jūnija lēmuma, ar kuru prasītāja ir informēta par nespēju piedāvāt viņai pastāvīgu amatu, kā arī 2009. gada 7. janvāra lēmuma, ar kuru ir noraidīta sūdzība par pirmo lēmumu, atcelšana

Prasītājas prasījumi:

atcelt 2008. gada 12. jūnija lēmumu, ar kuru atbildētājs ir prasītājai norādījis, ka nespēj viņai piedāvāt pastāvīgas darba tiesiskās attiecības, kā arī 2009. gada 7. janvāra lēmumu par sūdzību, kurā norādīts, ka iebildumi, kurus prasītāja ir izvirzījusi pret 2008. gada 12. jūnija lēmumu, nav pamatoti;

piespriest Eiropolam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________