2009. január 21-én benyújtott kereset - De Britto Patricio-Dias kontra Bizottság

(F-4/09. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: De Britto Patricio-Dias (Brüsszel, Belgium) (képviselő: L. Massaux ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

A jogvita tárgya és leírása

A felperesnek a TREN.B.3. csoporthoz való újrabeosztásáról szóló határozat megsemmisítése iránti kérelem

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a kinevezésre jogosult hatóság 2008. április 11-i és 2008. október 21-i határozatát;

az Európai Közösségek Bizottságát kötelezze a költségek viselésére.

____________