Beroep ingesteld op 1 juli 2010 - De Roos-Le Large / Commissie

(Zaak F-50/10)

Procestaal: Nederlands

Partijen

Verzoekende partij: Simone Thérèse De Roos-Le Large ('s-Hertogenbosch, Nederland) (vertegenwoordigers: E. Lutjens en M. H. van Loon, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van de Commissie waarbij verzoekster is gelast het aan haar overleden moeder teveel betaalde bedrag aan overlevingspensioen terug te betalen

Conclusies van de verzoekende partij

Het besluit van de Commissie van 12 mei 2010 krachtens artikel 264 VWEU nietig verklaren;

de Europese Commissie in de kosten verwijzen.

____________