Civildienesta tiesas (plēnums) 2010. gada 5. maija spriedums - Bouillez u.c./Padome

(lieta F-53/08) 1

Civildienests - Ierēdņi - Paaugstināšana amatā - 2007. gada paaugstināšana amatā - Interese celt prasību - Lēmums par paaugstināšanu amatā - Amatā paaugstināto ierēdņu saraksts - Salīdzinošs nopelnu izvērtējums - Veicamo pienākumu pakāpes kritērijs - Prasība atcelt lēmumus par paaugstināšanu amatā - Interešu izsvēršana

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Vincent Bouillez (Overijse, Beļgija) un citi (pārstāvji - S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis un E. Marchal, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome

Personas, kas iestājušās lietā: Eliza Niniou un Maria-Béatrice Postiglione Branco, ar dzīvesvietu, attiecīgi, Schaerbeek (Beļģija) un Kraainem (Beļģija), (pārstāvji - sākumā T. Bontinck un S. Woog, vēlāk - T. Bontinck un S. Greco, avocats)

un

Maria De Jesus Cabrita un Marie-France Liegard, Eiropas Savienības Padomes ierēdnes, ar dzīvesvietu Briselē (Beļģija) (pārstāvji - sākumā N. Lhoëst, vēlāk - N. Lhoëst un L. Delhaye, avocats)

Priekšmets

Prasība atcelt iecēlējinstitūcijas lēmumus par to, ka, veicot 2007. gada paaugstināšanu amatā, prasītājas nav paaugstināmas AST 7 pakāpē

Rezolutīvā daļa:

atcelt lēmumus, ar kuriem Eiropas Savienības Padome, veicot 2007. gada paaugstināšanu amatā, atteicās paaugstināt Bouillez, Van Neyghem un Wagner-Leclercq AST 7 pakāpē,

pārējā prasības daļā Bouillez, Van Neyghem un Wagner-Leclercq prasījumus noraidīt;

Eiropas Savienības Padome atlīdzina tiesāšanās izdevumus;

personas, kas iestājušās lietā, sedz savus tiesāšanās izdevumus pašas.

____________

1 - OV C 183, 19.07.2008., 35. lpp.