2006 m. liepos 30 d. pareikštas ieškinys byloje Schell prieš Komisiją

(Byla F-83/06)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Arno Schell (Briuselis, Belgija), atstovaujamas advokato F. Frabetti

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ieškovo reikalavimai

Panaikinti pareigūnų, paaukštintų vykdant paaukštinimo procedūrą 2004 ir 2005 m., sąrašą, nes jame nėra ieškovo pavardės ir, papildomai, šių sprendimų parengiamuosius dokumentus.

Nepatenkinus šio reikalavimo, panaikinti sprendimą skirti ieškovui paaukštinimo balus vykdant minėtą paaukštinimo procedūrą.

Priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Pagrįsdamas savo ieškinį ieškovas nurodo septynis ieškinio pagrindus, susijusius su:

pirma, Pareigūnų tarnybos nuostatų 45 straipsnio pažeidimu;

antra, paminėto straipsnio bendrųjų įgyvendinimo nuostatų pažeidimu;

trečia, nediskriminavimo principo pažeidimu;

ketvirta, administracinių gairių "pareigūnų įvertinimas ir paaukštinimas" ir vėliau priimtų gairių pažeidimu;

penkta, savavališkų veiksmų draudimo ir piktnaudžiavimo valdžia principų bei pareigos motyvuoti pažeidimu;

šešta, teisėtų lūkesčių apsaugos principo ir patere legem quam ipse fecisti taisyklės pažeidimu;

septinta, rūpestingumo pareigos pažeidimu.

____________