Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (první senát) ze dne 22. května 2007 -López Teruel v. OHIM

(Věc F-99/06)1

(Úředníci - Volno z důvodu nemoci - Neoprávněná nepřítomnost - Řízení o revizním vyšetření - Lhůta pro stanovení nezávislého lékaře)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Adelaida López Teruel (Guadalajara, Španělsko) (zástupci: G. Vandersanden, L. Levi a C. Ronzi, advokáti)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) (zástupci: M. I. de Medrano Caballero, zmocněnec)

Předmět věci

Zrušení rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování ze dne 20. října 2005 týkajícího se volna žalobkyně z důvodu nemoci a přijatého na základě závěrů učiněných revizním lékařem uvedeným v čl. 59 odst. 1 služebního řádu.

Výrok rozsudku

Rozhodnutí Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) ze dne 20. října 2005 se zrušuje v části, ve které je nepřítomnost A. López Teruel od 8. do 20. února 2005 posuzována jako neodůvodněná nepřítomnost.

Ve zbývající části se návrhová žádání žaloby zamítají.

OHIM ponese vlastní náklady řízení, jakož i třetinu nákladů vynaložených A. López Teruel.

____________

1 - Úř. věst. C 249, 14.10.2006, s. 18.