2008 m. spalio 3 d. pareikštas ieškinys byloje Ackerman ir kt. prieš EIB

(Byla F-79/08)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovai: Lucie Ackerman (Strasbūras, Prancūzija) ir kiti, atstovaujami advokato L. Lévi

Atsakovas: Europos investicinis bankas

Ginčo dalykas bei aprašymas

Ieškovų 2008 m. vasario mėn. pensijų lapelių panaikinimas, nes šiuose lapeliuose pensijos už 2007 m. tikslinamos atgaline data tik nuo 2008 m. sausio 1 d., o ne nuo 2007 m. liepos 1 d. ir Europos investicinio banko po pensijų už 2007 m. patikslinimo susidariusio pensijų likučio ir dėl pensijų už 2007 m. patikslinimo susidariusio pensijų, mokėtinų nuo 2009 m. sausio mėn., likučio sumokėjimas kartu su palūkanomis už šiuos pensijų likučius, mokėtinomis tol, kol bus sumokėtos visos reikalaujamos sumos.

Ieškovų reikalavimai

Panaikinti ieškovų 2008 m. vasario mėn. pensijų lapelius, nes šiuose lapeliuose pensijos už 2007 m. tikslinamos atgaline data tik nuo 2008 m. sausio 1 d., o ne nuo 2007 m. liepos 1 d., ir, jei reikia, panaikinti atsakovės ieškovėms nusiųstą 2008 m. vasario 13 d. raštą;

nurodyti atsakovei sumokėti i) po pensijų už 2007 m. patikslinimo susidariusį 2,2% didesnį pensijų likutį, skaičiuojamą nuo 2007 m. liepos 1 d. iki 2007 m. gruodžio 31 d.; ii) dėl pensijų už 2007 m. patikslinimo susidariusį pensijų, mokėtinų nuo 2009 m. sausio mėn., likutį; iii) palūkanas už šiuos pensijų likučius, mokėtinas tol, kol bus sumokėtos visos reikalaujamos sumos; palūkanų dydis turi būti apskaičiuojamas remiantis atitinkamu laikotarpiu taikomu, Europos centrinio banko nustatytu fiksuotu dydžiu pagrindinėms refinansavimo operacijoms ir padidintomis trimis punktais;

priteisti iš Europos investicinio banko bylinėjimosi išlaidas.

____________