Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2009. gada 18. jūnija spriedums - Spee/Europol

(lieta F-43/08) 1

Civildienests - Eiropola personāls - Amata vakance - Atlases procedūra

Tiesvedības valoda - holandiešu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: David Spee, Rijswijk (Nīderlande) (pārstāvji - sākotnēji P. de Casparis, avocat, vēlāk I. Blekman, avocat)

Atbildētājs: Eiropas Policijas birojs (Eiropols) (pārstāvji - D. Neumann un D. El Khoury, kuriem palīdz B. Wägenbaur un R. Van der Hout, avocats)

Priekšmets

Eiropola lēmuma atsaukt darba piedāvājumu, atsaucoties uz kuru prasītājs bija pieteicis savu kandidatūru, un atkārtoti publicēt to vēlāk atcelšana, kā arī prasība par zaudējumu atlīdzību

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

Spee atlīdzina visus tiesāšanās izdevumus.

____________

1 - OV C 183, 19.7.2008., 33. lpp.