ORDONANȚA PREȘEDINTELUI CAMEREI A DOUA A TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE

11 martie 2011


Cauza F‑24/10


Loukas Kaskarelis

împotriva

Comisiei Europene

„Soluționare amiabilă la inițiativa Tribunalului — Radiere”

Obiectul:      Acțiune formulată în temeiul articolului 270 TFUE, aplicabil Tratatului CEEA în temeiul articolului 106a din acesta, prin care domnul Kaskarelis solicită, în esență, anularea deciziei Comisiei prin care aceasta a refuzat să îi acorde indemnizația de expatriere și indemnizația de instalare, precum și rambursarea cheltuielilor de călătorie ocazionate de angajarea în muncă

Decizia: Dispune radierea cauzei F‑24/10, Kaskarelis/Comisia, din registrul Tribunalului. Comisia va plăti reclamantului indemnizația de instalare. Ia act de faptul că, sub rezerva prezentării elementelor doveditoare cerute în mod obișnuit în acest domeniu, Comisia va plăti reclamantului diurnele și îi va rambursa cheltuielile de călătorie ocazionate de angajarea sa în muncă, precum și cheltuielile sale de mutare. Ia act de faptul că părțile recunosc că nici prezentul acord de soluționare amiabilă și nici pozițiile adoptate de părți în cadrul etapei precontencioase, în cursul fazei contencioase sau în cadrul executării prezentului acord de soluționare amiabilă nu reprezintă o anticipare a unei eventuale viitoare decizii privind indemnizația de expatriere a reclamantului, în cazul în care acesta din urmă ar fi numit funcționar. Comisia suportă, pe lângă propriile cheltuieli de judecată, două treimi din cheltuielile efectuate de reclamant. Reclamantul suportă o treime din propriile cheltuieli de judecată.

Sumarul ordonanței

Funcționar — Acțiune — Soluționare amiabilă a litigiului în fața Tribunalului Funcției Publice — Radiere din registru

(Regulamentul de procedură al Tribunalului Funcției Publice, art.69)