Zahtjev za prethodnu odluku koji je 2. ožujka 2021. uputio Budai Központi Kerületi Bíróság (Mađarska) – kazneni postupak protiv osobe KI

(predmet C-131/21)

Jezik postupka: mađarski

Sud koji je uputio zahtjev

Budai Központi Kerületi Bíróság

Stranka glavnog postupka

KI

Prethodno pitanje

Protivi li se članku 50. Povelje Europske unije o temeljnim pravima, tumačenom s obzirom na članak 4. Dodatnog protokola br. 7 uz Europsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda iz 1950. (EKLJP) i na relevantnu sudsku praksu Europskog suda za ljudska prava, pokretanje kaznenog progona na temelju djelomično istih činjenica za koje je optuženiku već, konačnom odlukom u upravno-kaznenom postupku, izrečena novčana kazna na licu mjesta koja je, zbog toga što kaznu nije platio, sudskom odlukom zamijenjena kaznom oduzimanja slobode?

____________