2020 m. gruodžio 29 d. First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Jungtinė Karalystė) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Amoena Ltd / The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

(Byla C-706/20)

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Amoena Ltd

Atsakovai: The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Prejudiciniai klausimai

Ar terminai „them“, „they“ ir „their“, nurodyti sprendimo1 53 punkte (versija anglų k.), susiję su liemenėlėmis ar su krūtų protezais?

Ar 53 punkto antras sakinys siūlo kitą kriterijų, nei nurodytas Sprendimo Amoena 51 punkte ir kylantis iš SS paaiškinimų, susijusių su 8473 pozicija, pagal kurį reikalaujama, kad liemenėlės (t. y. potencialus aksesuaras) turi leisti krūtų protezams atlikti kitą funkciją, nei ta, kuriai „they“ (preziumuojama, krūtų protezai) skirti, o gal numato tik 51 punkte nustatyto kriterijaus, pagal kurį reikalaujama, kad liemenėlės turi teikti su krūtų protezų pagrindine funkcija susijusią paslaugą, taikymą?

____________

1 2019 m. gruodžio 19 d. Sprendimas Amoena, C-677/18, (ECLI:EU:C:2019:1142)