Az Közszolgálati Törvényszék első tanácsa elnökének 2008. május 22-i végzése - Cova kontra Bizottság

(F-101/07. sz. ügy)1

(Közbenső eljárási kérdések - Elfogadhatatlansági kifogás)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Philippe Cova (Brüsszel, Belgium) (képviselő: S. A. Pappas ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: J. Currall és B. Eggers meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az egységvezetői állás ideiglenes betöltésére felkért, tisztviselői jogállással rendelkező felperesnek a személyzeti szabályzat 7. cikkének (2) bekezdésében előírt kiegészítő juttatásra való jogosultsága időtartamát egy évre korlátozó határozat megsemmisítése.

A végzés rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet mint elfogadhatatlant elutasítja.

A felek maguk viselik saját költségeiket.

____________

1 - HL C 269., 2007.11.10., 73. o.