Απόφαση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (πρώτο τμήμα) της 12ης Δεκεμβρίου 2013 – Simpson κατά Συμβουλίου

(Υπόθεση F-142/11) 1

(Υπαλληλική υπόθεση – Προαγωγή – Απόφαση περί μη προαγωγής του προσφεύγοντος-ενάγοντος στον βαθμό ΑD9 μετά την επιτυχή συμμετοχή του σε διαγωνισμό βαθμού AD 9 – Ίση μεταχείριση)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Προσφεύγων-ενάγων: Erik Simpson (Βρυξέλλες, Βέλγιο) (εκπρόσωπος: M. Velardo, δικηγόρος)

Καθού-εναγόμενο: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εκπρόσωποι: M. Bauer και A. F. Jensen)

Αντικείμενο

Αίτημα ακυρώσεως της αποφάσεως περί μη προαγωγής του προσφεύγοντος-ενάγοντος στον βαθμό ΑD9 μετά την επιτυχή συμμετοχή του στον διαγωνισμό EPSO/AD/113/07 «Προϊστάμενοι μονάδων (AD9) τσεχικής, εσθονικής, ουγγρικής, λιθουανικής, λετονικής, μαλτέζικης, πολωνικής, σλοβακικής και σλοβενικής γλώσσας στον τομέα της μετάφρασης» και αίτημα αποζημιώσεωςΔιατακτικόΤο Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης αποφασίζει:Ακυρώνει την απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 9ης Δεκεμβρίου 2010.Απορρίπτει την προσφυγή-αγωγή κατά τα λοιπά.Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης φέρει τα δικαστικά έξοδά του και τα έξοδα στα οποία υποβλήθηκε ο Ε. Simpson.