Usnesení Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 12. prosince 2007 - Kerelov v. Komise

(Věc F-109/07)

"Úředníci - Zjevná nepřípustnost - Článek 44 odst. 1 písm. c) jednacího řádu Soudu prvního stupně"

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Georgi Kerelov (Pazardžik, Bulharsko) (zástupce: A. Kerelov, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Předmět věci

Jednak žádost o zrušení rozhodnutí EPSO ze dne 2. února 2007 nezaslat žalobci informace a dokumenty týkající se výběrového řízení, a jednak žádost o náhradu škody, kterou měl utrpět

Výrok usnesení

Žaloba se zamítá jako zjevně nepřípustná.

Každý z účastníků řízení ponese vlastní náklady řízení.

____________