Kanne 23.12.2011 – ZZ v. komissio

(Asia F-141/11)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustaja: asianajaja G. Cipressa)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Sen komission implisiittisen päätöksen kumoaminen, jolla evätään kantajan pyyntö siitä, että hänelle maksettaisiin saamatta jäänyt palkka vuoden 2010 syyskuun ja joulukuun väliseltä ajalta sekä vuoden 2011 tammikuulta.

Vaatimukset

Virkamiestuomioistuimen on kumottava seuraavat kantajan seuraaviin viiteen pyyntöön annetut viisi hylkäyspäätöstä, joilla pyyntö on hylätty joko osittain tai kokonaan ja joista jokainen on komission tekemä tai joka tapauksessa johdettavissa komissioon: 1a) kantajan nimittävälle viranomaiselle lähettämän 5.10.2010 päivätyn pyynnön hylkäävä päätös; 1b) kantajan nimittävälle viranomaiselle lähettämän 2.11.2010 päivätyn pyynnön osittain tai kokonaan hylkäävä päätös; 1c) kantajan nimittävälle viranomaiselle lähettämän 6.12.2010 päivätyn pyynnön osittain tai kokonaan hylkäävä päätös; 1d) kantajan nimittävälle viranomaiselle lähettämän 3.1.2011 päivätyn pyynnön osittain tai kokonaan hylkäävä päätös; 1e) kantajan nimittävälle viranomaiselle lähettämän 3.2.2011 päivätyn pyynnön osittain tai kokonaan hylkäävä päätös.

Virkamiestuomioistuimen on tarvittavilta osin todettava, että viitenumerolla Ares(2011)217354 28.2.2011 kirjattua muistiota ei lain nojalla ole olemassa.

Virkamiestuomioistuimen on kumottava seuraavat viisi hylkäyspäätöstä, joista jokainen on komission tekemä tai joka tapauksessa johdettavissa komissioon ja joilla on hylätty seuraavat kantajan tekemät valitukset osittain tai kokonaan: 3a) päätös, jolla on hylätty 26.4.2011 päivätty valitus päätöksestä, jolla on hylätty 5.10.2010 tehty pyyntö; 3b) päätös, jolla on hylätty osittain tai kokonaan 23.5.2011 tehty valitus; 3c) päätös, jolla on hylätty osittain tai kokonaan 20.5.2011 tehty valitus; 3d) päätös, jolla on hylätty osittain tai kokonaan 24.6.2011 tehty valitus; 3e) päätös, jolla on hylätty osittain tai kokonaan 23.7.2011 tehty valitus.

Virkamiestuomioistuimen on kumottava 8.8.2011 päivätty muistio, jonka viitenumero on HR.D.21MB/ac Ares(2011) 941139.

Vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.