Tožba, vložena 31. maja 2010 - Vakalis proti Komisiji

(Zadeva F-38/10)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Ioannis Vakalis (Luvinate, Italija) (zastopnik: S. Pappas, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe Urada za upravljanje in izplačevanje posameznih dajatev o določitvi pokojninskih pravic tožeče stranke v okviru njihovega prenosa v sistem Unije.

Predlogi tožeče stranke

Ugotovi naj se, da je odločba Komisije št. 60/2004 z dne 28. aprila 2004 nezakonita;

odločba PMO-4/TP D(2009)/434514716 naj se razglasi za nično;

odločba o zavrnitvi pritožbe naj se razglasi za nično;

Evropski komisiji naj se naloži plačilo stroškov.

____________