Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 24 mei 2012 – Alionescu / Commissie

(Zaak F-91/11)

(Openbare dienst – Aanwerving – Algemeen vergelijkend onderzoek – Besluit om inschrijvingstermijn te verlengen – Ontbreken van klacht – Kennelijke niet-ontvankelijkheid)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Ciprian-Calin Alionescu (Etterbeek, België) (vertegenwoordiger: M. Stănculescu, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit van EPSO om de termijn voor de indiening van aanmeldingen in het kader van algemeen vergelijkend onderzoek EPSO/AD/206-207/11 met zes uur te verlengen

Dictum

Het beroep wordt kennelijk niet-ontvankelijk verklaard.

Alionescu draagt zijn eigen kosten.