2008. július 18-án benyújtott kereset - Cristoph és társai kontra Bizottság

(F-63/08. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: Eugen Cristoph (Liggiano, Olaszország) és társai (képviselők: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis és E. Marchal ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

A jogvita tárgya és leírása

A felperesek alkalmazására vonatkozó feltételeket megállapító határozatok azon részeinek hatályon kívül helyezése, amelyek a szerződésük időbeli hatályát vagy annak meghosszabbítását határozott időre korlátozzák

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék helyezze hatályon kívül a felpereseknek a kisegítő alkalmazottak alkalmazási feltételei (RAA) szerinti alkalmazottként történő alkalmazására vonatkozó feltételeket megállapító bizottsági határozatokat, pontosabban e határozatok azon részeit, amelyek a szerződésük időbeli hatályát korlátozzák;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az Európai Közösségek Bizottságát a költségek viselésére.

____________