Žaloba podaná dne 24. února 2009 - De Britto Patricio-Dias v. Komise

(Věc F-16/09)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Jorge de Britto Patricio-Dias (Brusel, Belgie) (zástupce: L. Massaux, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí, jímž byla zamítnuta stížnost žalobce proti rozhodnutí týkajícímu se jeho hodnocení za rok 2007

Návrhové žádání žalobce

zrušit rozhodnutí OOJ ze dne 21. listopadu 2008, a případně též posudek o vývoji služebního postupu pro období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2007;

uložit Komisi Evropských společenství náhradu nákladů řízení.

____________