Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 17 aprilie 2007 - C și F/Comisie

(Cauza F-44/06 și 94/06)1

(Funcționari - Articolul 78 din Statutul funcționarilor - Pensie de invaliditate - Executarea unei hotărâri a Tribunalului de Primă Instanță - Acțiune în anulare și în despăgubiri)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamanți: C și F (Bruxelles, Belgia) (reprezentanți: J. van Rossum, S. Orlandi și J.-N. Louis, avocats)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene (reprezentant: J. Curall, agent)

Obiectul cauzelor conexate

În cauza F-44/06:

Pe de o parte, anularea deciziei din 13 iunie 2005 prin care s-a respins, în privința reclamantului, luarea oricărei măsuri pentru executarea hotărârii Tribunalului de Primă Instanță al Comunităților Europene pronunțată în cauza T-376/02, acțiunea fiind formulată de același reclamant împotriva deciziei din 14 ianuarie 2002, și, pe de altă parte, anularea deciziei din 23 februarie 2006 prin care reclamantul a fost pensionat și prin care i-a fost acordat beneficiul unei pensii de invaliditate stabilită în conformitate cu articolul 78 alineatul (2) din Statutul funcționarilor, cu efect retroactiv, începând cu 1 februarie 2002.

În cauza F-94/06:

Pe de o parte, anularea deciziei din 23 februarie 2006 prin care reclamantul a fost pensionat și prin care i-a fost acordat beneficiul unei pensii de invaliditate stabilită în conformitate cu articolul 78 alineatul (2) din Statutul funcționarilor, cu efect retroactiv începând cu 1 februarie 2002, și, pe de altă parte, o cerere de daune-interese.

Dispozitivul hotărârii

Obligă Comisia Comunităților Europene să plătească reclamantului suma de 2 000 Euro pentru prejudiciul moral pe care l-a suferit.

Respinge celelalte capete de cerere.

Comisia Comunităților Europene suportă propriile cheltuieli de judecată și două treimi din cheltuielile reclamantului în cauzele F-44/06, C/Comisie, și F-94/06, F/Comisie.

____________

1 - F-44/06 - JO C 154, 1.7.2006, p. 25 și F-94/06 - JO C 237 30.9.2006, p. 22.