Prasība, kas celta 2008. gada 13. oktobrī - Wenig/Komisija

(lieta F-80/08)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Fritz Harald Wenig, Woluwe Saint-Pierre (Beļģija) (pārstāvji - G.-A. Dal, D. Voillemot, D. Bosquet, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Komisijas lēmuma atstādināt prasītāju un noteikt atvilkumu EUR 1000 mēnesī no viņa darba algas atcelšana.

Prasītāja prasījumi:

atcelt Komisijas 2008. gada 18. septembra lēmumu atstādināt prasītāju un noteikt atvilkumu EUR 1000 mēnesī no viņa darba algas, pamatojoties uz Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumu IX pielikuma 23. un 24. pantu;

piespriest Eiropas Kopienu Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________