Sag anlagt den 29. maj 2008 - Bernard mod Europol

(Sag F-54/08)

Processprog: nederlandsk

Parter

Sagsøger: Marjorie Bernard (Haag, Nederlandene) (ved avocate P. de Casparis)

Sagsøgt: Den Europæiske Politienhed (Europol)

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af Europols beslutning om kun at forlænge sagsøgerens kontrakt med minimumsperioden på 9 måneder.

Sagsøgerens påstande

Afgørelsen af 31. juli 2007 om kun at forlænge sagsøgerens kontrakt til den 1. juni 2008, samt afgørelsen vedrørende sagsøgerens klage af 29. februar 2008, annulleres.

Europol tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________