Pritožba, ki jo je 15. februarja 2021 vložila easyCosmetic Swiss GmbH zoper sodbo Splošnega sodišča (sodnik posameznik) z dne 9. decembra 2020 v zadevi T-858/19, easyCosmetic Swiss GmbH/Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

(Zadeva C-93/21 P)

Jezik postopka: nemščina

Stranke

Pritožnica: easyCosmetic Swiss GmbH (zastopnika: D. Terheggen, Rechtsanwalt, S. E. Sullivan, Rechtsanwältin)

Drugi stranki v postopku: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino, U.W.I. Unternehmensberatungs- und Wirtschaftsinformations GmbH

Sodišče Evropske unije (senat za dopustitev pritožb) s sklepom z dne 20. maja 2019 ni dopustilo pritožbe in je odločilo, da pritožnica nosi svoje stroške.

____________