Tožba, vložena 30. novembra 2010 - Schuerewegen proti Parlamentu

(Zadeva F-125/10)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Daniel Schuerewegen (Marienthal, Luksemburg) (zastopnika: P. Nelissen Grade in G. Leblanc, odvetnika)

Tožena stranka: Evropski parlament

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe OPI, s katero je bila tožeča stranka odstranjena z delovnega mesta in s katero ji je bila odvzeta službena izkaznica, in aktov, ki so sledili tej odločbi, ter zahteva za odškodnino.

Predlogi tožeče stranke

Za nično naj se razglasi odločbo OPI z dne 30. avgusta 2010, s katero je bila zavrnjena pritožba tožeče stranke;

za nično naj se razglasi odločbo OPI z dne 25. marca 2010, s katero je bila tožeča stranka s silo odstranjena, brez utemeljitve in pisnega ali ustnega obvestila ter brez opozorila, in s katero ji je bila odvzeta službena izkaznica, ter akte, ki so sledili tej odločbi;

toženo stranko naj se obvesti o učinkih razglasitve ničnosti izpodbijanih odločb in zlasti o povrnitvi škode, ki jo je utrpela tožeča stranka;

toženi stranki naj se naloži, da v celoti povrne stroške zdravljenja zdravstvenih težav, ki so se pri tožeči stranki pojavile po teh dogodkih;

toženi stranki naj se naloži, da vrne vse dni letnega dopusta, ki jih je tožeča stranka izrabila od 25. marca 2010, skupaj z vsemi dnevi bolniške odsotnosti;

toženi stranki naj se naloži, da se toženi stranki javno in pisno opraviči, da se njena čast opere vsake krivde;

toženi stranki naj se naloži, da pazi na to, da tožeča stranka ne bo utrpela nobenega nadležnega ali diskriminatornega ravnanja ali ukrepa zaradi izpodbijanega akta, ki posega v položaj;

toženi stranki naj se naloži, da pazi na to, da v osebnem spisu tožeče stranke ne bo ostala nobena sled akta, ki posega v položaj, njegovih razlogov in posledic;

toženi stranki naj se naloži, da aktivno in hitro poišče delovno mesto za tožečo stranko, dovolj oddaljeno od njene sedanje zaposlitve, da ji bo omogočalo nadaljevati delo v človeka vrednih razmerah;

toženi stranki naj se naloži, da pazi na to, da se za osebe, ki so konceptualno, aktivno ali posredno, sodelovale pri aktu, ki posega v položaj, izreče opozorila in/ali primerne kazni;

toženi stranki naj se naloži, da tožeči stranki plača 10.000 EUR odškodnine za nepremoženjsko škodo in začasen znesek 5.000 EUR odškodnine za premoženjsko škodo, s pridržkom možnosti povečanja;

Evropskemu parlamentu naj se naloži plačilo stroškov.

____________