Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 7. juuli 2011. aasta määrus – Zaffino versus komisjon

(kohtuasi F-18/11)

(Avalik teenistus – Ametnikud – Hagi – Isik, kes taotleb Euroopa Liidu ametniku või teenistuja staatust – Ilmselge vastuvõetamatus – Kohtueelse menetluse normide rikkumine)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Pasqualino Zaffino (Gallarate, Itaalia) (esindaja: advokaat S. Costantino)

Kostja: Euroopa Komisjon

Ese

Nõue tunnistada, et hageja on Euroopa Liidu teenistuja staatuses

Resolutsioon

Jätta hagi ilmselge vastuvõetamatuse tõttu rahuldamata.

Jätta P. Zaffino kohtukulud tema enda kanda.