Sodba Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 28. oktobra 2010 - Vicente Carbajosa in drugi proti Komisiji

(Zadeva F-77/08)1

(Javni uslužbenci - Splošni natečaji EPSO/AD/116/08 in EPSO/AD/117/08 na področju boja proti goljufijam - Izključitev kandidatov na podlagi rezultatov, pridobljenih na pristopnih izpitih - Odločba OPI - Nevložitev pritožbe - Nedopustnost pritožbe)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeče stranke: Isabel Vicente Carbajosa in drugi (Bruselj, Belgija) (zastopniki: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis in É. Marchal, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: J. Currall in B. Eggers, zastopnika)

Intervenientka v podporo tožečih strank: Kraljevina Španija (zastopnik: F. Díez Moreno, zastopnik)

Predmet

Razveljavitev posamičnih odločb EPSO, da se tožečih strank ne pripusti k preskusom natečajev EPSO/AD/116/08 in EPSO/AD/117/08.

Izrek

1.    Tožba se kot nedopustna zavrže.

2.    Tožeče stranke nosijo svoje stroške in stroške Evropske komisije.

3.    Kraljevina Španija, intervenientka, nosi svoje stroške.

____________

1 - UL C 285, 08.11.2008, str 57.