Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Nejvyšší správní soud (Tšehhi Vabariik) 18. veebruaril 2021 – HJ

(kohtuasi C-101/21)

Kohtumenetluse keel: tšehhi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Nejvyšší správní soud

Põhikohtuasja pooled

Kassaator: HJ

Vastustaja: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Eelotsuse küsimused

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2008. aasta direktiivi 2008/94/EÜ1 töötajate kaitse kohta tööandja maksejõuetuse korral artikliga 2 koostoimes artikli 12 punktidega a ja c on vastuolus liikmesriigi kohtupraktika, mille kohaselt äriühingu direktorit ei käsitata direktiivi 2008/94/EÜ kohasel maksmata töötasu nõuete tasumisel „töötajana“ üksnes sel põhjusel, et töötajast direktor on samal ajal selle äriühingu juhtimisorgani liige?

____________

1 ELT 2008, L 283, lk 36.