AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉKÉNEK ÍTÉLETE

(első tanács)

2012. szeptember 25.

F‑51/10. sz. ügy

Moises Bermejo Garde

kontra

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB)

„Közszolgálat – Tisztviselők – Felvétel – Álláshirdetés – Sérelmet okozó aktus – Nyelvi követelmények – Az álláshirdetés elfogadására hatáskörrel rendelkező hatóság – Az EGSZB hivatala”

Tárgy: Az EAK‑Szerződésre annak 106a. cikke alapján alkalmazandó EUMSZ 270. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben M. Bermejo Garde az EGSZB által kiírt álláshirdetés megsemmisítését kéri.

Határozat: A Közszolgálati Törvényszék megsemmisíti az álláshirdetést. A Közszolgálati Törvényszék a kereset többi részét elutasítja. Az EGSZB maga viseli saját költségeit és köteles viselni a felperes részéről felmerült költségeket.

Összefoglaló

1.      Tisztviselői kereset – Sérelmet okozó aktus – Álláshirdetés – Az áthelyezhető vagy előléptethető tisztviselőket kizáró feltételek – Elfogadhatóság

(Személyzeti szabályzat, 29. cikk, (90) és (91) bekezdés)

2.      Megsemmisítés iránti kereset – Az eljáráshoz fűződő érdek – Valamely uniós intézmény által kiadott aktus jogellenessége jövőbeni megismétlődésének elkerülését célzó kereset – Elfogadhatóság

(EUMSZ 263. cikk)

3.      Tisztviselők – Álláshirdetés – Új, az előzőhöz képest alapvető eltéréseket tartalmazó álláshirdetés kiírása – Illetékes hatóság

(Személyzeti szabályzat, 29. cikk)

1.      Ha valamely tisztviselőnek lehetősége van arra, hogy az álláshirdetésben szereplő álláshelyet áthelyezés vagy előléptetés útján elfoglalja, ez az álláshirdetés e tisztviselő számára sérelmet okozó aktusnak minősül, amennyiben az abban meghatározott feltételek az ő pályázatának kizárását eredményezik.

(lásd a 36. pontot)

Hivatkozás:

a Bíróság 79/74. sz., Küster kontra Parlament ügyben 1975. június 19‑én hozott ítéletének 6. pontja; 25/77. sz., De Roubaix kontra Bizottság ügyben 1978. május 11‑én hozott ítéletének 8. pontja;

a Közszolgálati Törvényszék F‑13/05. sz., Corvoisier és társai kontra EKB ügyben 2006. május 18‑án hozott végzésének 42. pontja; F‑91/07. sz., Torijano Montero kontra Tanács ügyben 2009. július 9‑én hozott ítéletének 27. pontja.

2.      A felperes igazolhat valamely közösségi intézmény által hozott jogi aktus megsemmisítéséhez fűződő érdeket azért, hogy e jogi aktus állítólagos jogellenessége a jövőben ne ismétlődhessék meg.

(lásd a 50. pontot)

Hivatkozás:

a Bíróság C‑362/05. P. sz., Wunenburger kontra Bizottság ügyben 2007. június 7‑én hozott ítéletének 50. és azt követő pontjai.

3.      Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) eljárási szabályzata 72. cikke (1) bekezdésének második francia bekezdése értelmében a személyzeti szabályzat által a kinevezésre jogosult hatóságra ruházott jogköröket az AD 16, AD 15 és AD 14 besorolási fokozatú tisztviselőket illetően – többek között a személyzeti szabályzat 29. cikkének alkalmazása esetén – az EGSZB elnöksége gyakorolja.

Ebből következően az előző álláshirdetéshez képest a szükséges képesítéseket illetően alapvető eltéréseket tartalmazó új álláshirdetésnek, amelynek célja – a személyzeti szabályzat 29. cikkének (1) és (2) bekezdése szerinti eljárásnak megfelelően – az EGSZB általános ügyek igazgatósága igazgatói álláshelyének AD 14 besorolási fokozatú tisztviselővel való betöltése, az eljárási szabályzat 72. cikkének megfelelően az elnökség új határozatán kell alapulnia.

E körülmények között az EGSZB elnöke túllépte hatáskörét azzal, hogy úgy írta alá az új álláshirdetést, hogy az elnöksége előzetesen még nem hozott erről határozatot, és ez az új álláshirdetés megsemmisítését vonja maga után.

(lásd a 60., 61., 65. és 68–71. pontot)