A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2011. május 12-i ítélete - AQ kontra Bizottság

(F-66/10. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Tisztviselők - Értékelő jelentés - 2009. évi értékelési időszak - Az értékelőnek az álláshelyet betöltő besorolási fokozatánál alacsonyabb besorolási fokozata - A tárgyidőszak egy részében nyújtott teljesítmény értékelése - Az álláshelyet betöltőre vonatkozó célok kitűzésének hiánya)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: AQ (Brüsszel, Belgium) (képviselő: L. Massaux ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: C. Berardis-Kayser és G. Berscheid meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A 2008. január 1-je és december 31. közötti időszakra vonatkozó értékelő jelentés megsemmisítése iránti kérelem annyiban, amennyiben az a felperest a III. teljesítmény-szintbe sorolta és annak két előléptetési pontot juttatott.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék AQ 2009. évi értékelési és előléptetési időszakra vonatkozó értékelő jelentését, valamint az AQ-nak ugyanezen időszak tekintetében két előléptetési pontot juttató határozatot megsemmisíti.

A Közszolgálati Törvényszék kötelezi a Bizottságot, hogy fizessen meg 2000 eurót AQ-nak.

A Közszolgálati Törvényszék a további kereseti kérelmeket elutasítja.

Az Európai Bizottság viseli az összes költséget.

____________

1 - HL C 288., 2010.10.23., 74. o.