Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Španělsko) dne 29. ledna 2021 – Prestige and Limousine, S.L. v. Área Metropolitana de Barcelona

(Asunto C-50/21)

Jednací jazyk: španělština

Předkládající soud

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: Prestige and Limousine, S.L.

Žalovaná: Área Metropolitana de Barcelona

Předběžné otázky

Brání články 49 a 107 odst. 1 SFEU vnitrostátním úpravám ve formě zákona a nařízení, které bez opodstatněného důvodu omezují povolení pro provozování VTC1 na jedno povolení na každých 30 licencí pro taxislužbu nebo méně?

Brání články 49 a 107 odst. 1 SFEU vnitrostátnímu pravidlu, které bez opodstatněného důvodu zavádí druhé povolení a dodatečné požadavky pro vozidla, která mají být využívána k poskytování služeb pronájmu s řidičem na území města?

____________

1 Pronájem vozidel s řidičem.