Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2016. gada 7. jūnija rīkojums – Verile/Komisija

(lieta F-108/12) 1

Civildienests – Ierēdņi – Pensijas – Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. panta 2. punkts – Valsts pensiju sistēmā iegūto pensijas tiesību nodošana Savienības pensiju shēmā – Ieskaitāmo izdienas gadu piedāvājums – Pārsūdzība – Atcelšana – Apelācijas sūdzība – Ieskaitāmo izdienas gadu piedāvājuma atcelšanas prasījumu pārkvalificēšana – Atcelšanas prasījumu interpretācija tādējādi, ka ar tiem ir lūgts atcelt lēmumu atzīt ieskaitāmos izdienas gadus pēc pensijas tiesību nodošanas – Prasījumu noraidīšana – Spriedums apelācijas tiesvedībā, kas ir stājies likumīgā spēkā – Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas

Tiesvedības valoda  franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Marco Verile (Cadrezzate, Itālija) (pārstāvji – sākotnēji D. de Abreu Caldas, A. Coolen, É. Marchal, S. Orlandi un J.-N. Louis, advokāti, vēlāk D. de Abreu Caldas, S. Orlandi un J.-N. Louis, advokāti, pēc tam S. Orlandi un J.-N. Louis, advokāti, visbeidzot J. N. Louis, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – sākotnēji D. Martin un G. Gattinara, vēlāk J. Currall un G. Gattinara, pēc tam G. Gattinara un visbeidzot G. Gattinara un F. Simonetti)

Priekšmets

Prasība atcelt lēmumu par prasītāja pensijas tiesību nodošanu Savienības pensiju shēmā, lēmumu, kurā ir piemēroti jaunie Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. un 12. panta VĪN

Rezolutīvā daļa:

izbeigt tiesvedību lietā F-108/12 Verile/Komisija;

Marco Verile un Eiropas Komisija sedz savus tiesāšanās izdevumus paši.

____________

1      OV C 379, 8.12.2012., 34. lpp.