HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI FUNCŢIEI PUBLICE

(Camera a doua)

3 aprilie 2008

Cauza F‑68/06

Reint J. Bakema

împotriva

Comisiei Comunităților Europene

„Funcție publică – Agenți contractuali – Încadrare în grad – Grupa de funcții IV – Diplomă – Experiență profesională”

Obiectul: Acțiune formulată în temeiul articolelor 236 CE și 152 EA, prin care domnul Bakema, agent contractual al Comisiei, solicită, pe de o parte, anularea deciziei autorității abilitate să încheie contractele de muncă de respingere a reclamației sale îndreptate împotriva deciziei prin care autoritatea menționată a stabilit încadrarea sa în grupa de funcții IV gradul 14 treapta 1, în temeiul unui contract de agent contractual care a fost semnat la 25 octombrie 2005 și a început să își producă efectele de la 1 noiembrie 2005, precum și obligarea Comisiei să îl încadreze în gradul 16 al grupei de funcții IV și, pe de altă parte, acordarea unei sume adecvate cu titlu de daune interese

Decizia: Anulează decizia prin care autoritatea abilitată să încheie contractele de muncă l‑a încadrat pe reclamant în grupa de funcții IV gradul 14 treapta 1, în temeiul contractului semnat la 25 octombrie 2005 cu Comisia în calitate de agent contractual. Respinge celelalte capete de cerere. Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

Sumarul hotărârii

Funcționari – Agenţi contractuali – Încadrare

[Statutul funcționarilor, art. 5 alin. (3) lit. (b); Regimul aplicabil celorlalți agenți, art. 82 alin. (2)]

În vederea aplicării articolului 7 alineatul (1) litera (d) și a articolului 7 alineatul (3) din Dispozițiile generale de punere în aplicare referitoare la procedurile privind angajarea și folosirea agenților contractuali în cadrul Comisiei, care prevăd încadrarea acestor agenți în funcție de durata experienței profesionale pertinente calculate începând cu data la care persoana în cauză îndeplinește condițiile referitoare la calificarea minimă necesară pentru a fi angajată, Comisia nu poate, fără a încălca prevederile articolului 82 alineatul (2) litera (c) din Regimul aplicabil celorlalți agenți, potrivit cărora, pentru ca o persoană să fie recrutată în calitate de agent contractual în grupa de funcții IV, aceasta trebuie să îndeplinească cel puțin condiția referitoare la un nivel de studii care să corespundă unui ciclu complet de studii universitare de cel puțin trei ani absolvit cu diplomă, condiție care trebuie interpretată prin raportare la dispozițiile articolului 5 alineatul (3) litera (b) din statut, care este redactat în termeni identici și care instituie aceeași cerință în ceea ce privește funcționarii, să refuze să ia în considerare o diplomă fără a examina în prealabil conținutul programului de învățământ a cărui absolvire este atestată prin respectiva diplomă și fără a verifica dacă această diplomă poate atesta absolvirea unui ciclu complet de studii universitare.

(a se vedea punctele 41 și 42)