Tožba, vložena 18. oktobra 2007 - Simonis proti Komisiji

(Zadeva F-113/07)

Jezik postopka: litvanščina

Stranki

Tožeča stranka: Irmantas Šimonis (Luxembourg) (zastopnik: V. Vilkas, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

Odločba Komisije Evropskih skupnosti, s katero je ta v izbirnem postopku za zasedbo delovnega mesta, ki je bil predmet objave za prosto delovno mesto št. COM/2007/142 opustila zahtevo za premestitev tožeče stranke na Komisijo in jo izključila iz izbirnega postopka, naj se razglasi za nično;

Odločba Komisije Evropskih skupnosti z dne 8. avgusta 2007, s katero je bila zavrnjena pritožba tožeče stranke št. R/272/07 z dne 27. aprila 2007, naj se razglasi za nično;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja tri tožbene razloge, od katerih se prvi nanaša na kršitev njenega legitimnega pričakovanja, ki je izhajalo iz sklenitve medinstitucionalnega sporazuma leta 2005 med vodji uprave, v katerem je bilo določeno, da bo moral pred vsako medinstitucionalno premestitvijo novo zaposlenih uradnikov preteči triletni rok.

Tožeča stranka se v okviru drugega tožbenega razloga sklicuje na nezakonitost odločbe Komisije, ker ni obrazložena, ker ni sorazmerna z zastopanim interesom in ker je Komisija prekoračila meje svojega pooblastila za odločanje po prostem preudarku. Tožeča stranka poleg tega meni, da je iz odločbe razvidna diskriminacija, ki temelji na državljanstvu.

Tožeča stranka se v okviru tretjega tožbenega razloga sklicuje na kršitev načela dobrega upravljanja in dolžnosti skrbnega ravnanja.

____________