Rikors ippreżentat fil-31 ta' Mejju 2010 - Vakalis vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-38/10)

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Partijiet

Rikorrent: Ioannis Vakalis (Luvinate, l-Italja) (rappreżentant: S. Pappas, avukat)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea

Suġġett u deskrizzjoni tal-kawża

Annullament tad-deċiżjoni tal-Uffiċċju tal-Amministrazzjoni u l-Likwidazzjoni tad-drittijiet individwali li tiffissa d-drittijiet għall-pensjoni tar-rikorrent fil-kuntest tat-trasferiment tagħhom għall-iskema tal-Unjoni.

Talbiet tar-rikorrent

jikkonstata li d-deċiżjoni tal-Kummissjoni Nru 60/2004, tat-28 ta' April 2004 hija illegali;

jannulla d-Deċiżjoni PMO-4/TP D (2009)/434514716;

jannulla d-deċiżjoni li tiċħad l-ilment;

jikkundanna lill-Kummissjoni Ewropea għall-ispejjeż.

____________