A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2013. december 12-i ítélete – Hall kontra Bizottság és CEPOL

(F-22/12. sz. ügy)1

(Közszolgálat – Díjazás – Családi támogatások – Eltartott gyermek után járó támogatás – Iskoláztatási támogatás – A felperes házastársának gyermeke, aki nem élt velük közös háztartásban – A biztosítás feltételei)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Mark Hall (Petersfield, Egyesült Királyság) (képviselők: L. Levi és M. Vandenbussche ügyvédek)

Alperesek: Európai Bizottság (képviselők: J. Currall és D. Martin meghatalmazottak) és Európai Rendőrakadémia (CEPOL) (képviselő: Bánfi F. meghatalmazott)

Az ügy tárgya

Azon határozatok megsemmisítése iránti kérelem, amelyekben arra az időszakra vonatkozóan, amikor a felperes házastársának három gyermeke még a Fülöp-szigeteken élt, elutasították a felperes azon kérelmét, hogy e gyermekek tekintetében biztosítsák számára az eltartott gyermek után járó és az iskoláztatási támogatást.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet mint elfogadhatatlant elutasítja, amennyiben az az Európai Rendőrakadémia ellen irányul.A Közszolgálati Törvényszék megsemmisíti az Európai Bizottság 2011. március 25-i hallgatólagos határozatát és 2011. július 11-i kifejezett határozatát, amelyekben arra az időszakra vonatkozóan, amikor a felperes házastársának három gyermeke még a Fülöp-szigeteken élt, elutasították a felperes azon kérelmét, hogy e gyermekek tekintetében biztosítsák számára az eltartott gyermek után járó és az iskoláztatási támogatást.A Közszolgálati Törvényszék az Európai Bizottság elleni keresetet az ezt meghaladó részében elutasítja.Az Európai Bizottság maga viseli saját költségeit, valamint köteles viselni a M. Hall részéről felmerült költségeket.A Közszolgálati Törvényszék az Európai Rendőrakadémia részéről felmerült költségek viselésére kötelezi M. Hallt.

____________

____________

1 HL C 13