Sag anlagt den 31. marts 2008 - Liotti mod Kommissionen

(Sag F-38/08)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Amerigo Liotti (Senningerberg, Luxembourg) (ved avocat F. Frabetti)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af sagsøgerens karriereudviklingsrapport for perioden fra 1. januar til 31. december 2006.

Sagsøgerens påstande

Annullation af sagsøgerens karriereudviklingsrapport (REC/CDR) for perioden fra 1.1.2006 - 31.12.2006.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________