Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2013. gada 4. jūnija rīkojums – Marrone/Komisija

(lieta F-89/12) 1

Civildienests – Ierēdņi – Iecelšana amatā – Karjeru līdzvērtības princips – Klasificēšana pakāpē, piemērojot jaunus, mazāk labvēlīgus noteikumus – Prasība pārkvalificēt – Novēlošanās – Jauni fakti – Neesamība – Acīmredzama nepieņemamība

Tiesvedības valoda franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Stefania Marrone (Wezembeek-Oppem, Beļģija) (pārstāvji – S. Rodrigues, A. Blot, un A. Tymen, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – C. Berardis-Kayser un M. G. Berscheid)

Priekšmets

Civildienests – Prasība atcelt Komisijas lēmumu nepārklasificēt prasītāju

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt kā acīmredzami nepieņemamu;

S. Marrone sedz savus un atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus.

____________

1      OV C 331, 27.10.2012., 33. lpp.